Rip Skin bố là chết mẹ mày nhé nhóc con


Thích bài này? Bài trước Bài sau

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin
Admin
Trùm Server
Chức vụ : Trùm Server
Bài Viết : 191
Tiền : 50237
Thích : 30
Khởi Tạo : 2014-07-06
http://www.kingprivate.net

Bài thứ 1Share Index_Box mà 4rum đã dùng  Empty Share Index_Box mà 4rum đã dùng Mon Jan 05, 2015 11:10 am

Like hoặc Reply để thấy nọi dung !
Code:

Index_Box:
[code]<style>
  #main1 .main-content { margin-bottom: 10px; border-top: 0; }
  .statused tr {height: 65px}
  .pun table .tcr {padding: 0 0 0 2.5em !important}
  .pun tbody.statused span.status {margin-top: -2px;margin-left: -60px!important}
  .pun tbody.statused td.tcl{width: 65%!important;padding-left: 70px!important}
  .pun table.table td { background: rgb(255, 255, 255) url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/89/80/09/grey-u10.png) repeat-x left bottom; border-top: 1px solid #B9C4CD; border-right: 0px solid #000; border-left: 0px solid #000; line-height: 130%; padding-bottom: 0.7em; padding-left: 0; padding-right: 0; padding-top: 0.6em; }
  .pun .main table td.tc2, .pun .main table td.tc3 { background: rgb(255, 255, 255) url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/89/80/09/grey-u11.png) repeat-x left bottom; border-top: 1px solid #B9C4CD; padding: 0 10px 0 10px; width: 15%; }
  .pun table.table th { background: rgb(255, 255, 255) url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/89/80/09/grey-u12.png) repeat-x left bottom; color: #333333; padding-bottom: 0.5em; padding-left: 0; padding-right: 0; padding-top: 0.5em; }
  #smallrum{padding: 0.4em 1em;margin: 3px 1px;background: #fff none;color: #fff;width: 195px;}
  #smallrum a img{vertical-align: middle; padding-right: 2px;}
  #smallrum a.gensmall {display: inline-block;text-align: left;width: 160px;}
  .forumdescription { display: block; clear: both; padding-right: 10px; }
  .pun .tcr a[href=""]:before {content:"Chưa có bài viết";font:12px Arial;color:#333;cursor: default;}
</style>
<div class="main" id="main1">
<!-- BEGIN catrow -->
   <!-- BEGIN tablehead -->
      <div class="main-head">
         <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
      </div>
      <div class="main-content stat-board po-rel">
  <span class="natata"></span>
<span class="netete"></span>
<span class="nototo"></span>
<span class="nututu"></span>
         <table cellspacing="0" class="table">
            <tbody class="statused">
   <!-- END tablehead -->

   <!-- BEGIN forumrow -->
               <tr>
                  <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                     <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                        <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                     </span>
                     <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                     <br />
                                                  <p class="forumdescription">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</p>
                                                 
                     <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
                     <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                  </td>
                                          <td class="tc2">Chủ đề: {catrow.forumrow.TOPICS}<br />Bài viết: {catrow.forumrow.POSTS}</td>
                  <td class="tcr">
                            <!-- BEGIN avatar -->
                            <span class="lastpost-avatar">{catrow.forumrow.avatar.LAST_POST_AVATAR}</span>
                            <!-- END avatar -->

                     <span>
                     <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                     <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                     <!-- END switch_topic_title -->
                     {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                     </span>
                  </td>
               </tr>
   <!-- END forumrow -->

   <!-- BEGIN tablefoot -->
            </tbody>
         </table>
      </div>
   <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>
[/code]

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

 

LÊN ĐẦU TRANG