Rip Skin bố là chết mẹ mày nhé nhóc con


Thích bài này? Bài trước Bài sau

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin
Admin
Trùm Server
Chức vụ : Trùm Server
Bài Viết : 191
Tiền : 50237
Thích : 30
Khởi Tạo : 2014-07-06
http://www.kingprivate.net

Bài thứ 1Share Index_Box mà 4rum đã dùng  Empty Share Index_Box mà 4rum đã dùng Mon Jan 05, 2015 11:10 am

Like hoặc Reply để thấy nọi dung !
Code:

Index_Box:
[code]<style>
  #main1 .main-content { margin-bottom: 10px; border-top: 0; }
  .statused tr {height: 65px}
  .pun table .tcr {padding: 0 0 0 2.5em !important}
  .pun tbody.statused span.status {margin-top: -2px;margin-left: -60px!important}
  .pun tbody.statused td.tcl{width: 65%!important;padding-left: 70px!important}
  .pun table.table td { background: rgb(255, 255, 255) url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/89/80/09/grey-u10.png) repeat-x left bottom; border-top: 1px solid #B9C4CD; border-right: 0px solid #000; border-left: 0px solid #000; line-height: 130%; padding-bottom: 0.7em; padding-left: 0; padding-right: 0; padding-top: 0.6em; }
  .pun .main table td.tc2, .pun .main table td.tc3 { background: rgb(255, 255, 255) url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/89/80/09/grey-u11.png) repeat-x left bottom; border-top: 1px solid #B9C4CD; padding: 0 10px 0 10px; width: 15%; }
  .pun table.table th { background: rgb(255, 255, 255) url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/89/80/09/grey-u12.png) repeat-x left bottom; color: #333333; padding-bottom: 0.5em; padding-left: 0; padding-right: 0; padding-top: 0.5em; }
  #smallrum{padding: 0.4em 1em;margin: 3px 1px;background: #fff none;color: #fff;width: 195px;}
  #smallrum a img{vertical-align: middle; padding-right: 2px;}
  #smallrum a.gensmall {display: inline-block;text-align: left;width: 160px;}
  .forumdescription { display: block; clear: both; padding-right: 10px; }
  .pun .tcr a[href=""]:before {content:"Chưa có bài viết";font:12px Arial;color:#333;cursor: default;}
</style>
<div class="main" id="main1">
<!-- BEGIN catrow -->
   <!-- BEGIN tablehead -->
      <div class="main-head">
         <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
      </div>
      <div class="main-content stat-board po-rel">
  <span class="natata"></span>
<span class="netete"></span>
<span class="nototo"></span>
<span class="nututu"></span>
         <table cellspacing="0" class="table">
            <tbody class="statused">
   <!-- END tablehead -->

   <!-- BEGIN forumrow -->
               <tr>
                  <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                     <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                        <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                     </span>
                     <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                     <br />
                                                  <p class="forumdescription">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</p>
                                                 
                     <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
                     <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                  </td>
                                          <td class="tc2">Chủ đề: {catrow.forumrow.TOPICS}<br />Bài viết: {catrow.forumrow.POSTS}</td>
                  <td class="tcr">
                            <!-- BEGIN avatar -->
                            <span class="lastpost-avatar">{catrow.forumrow.avatar.LAST_POST_AVATAR}</span>
                            <!-- END avatar -->

                     <span>
                     <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                     <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                     <!-- END switch_topic_title -->
                     {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                     </span>
                  </td>
               </tr>
   <!-- END forumrow -->

   <!-- BEGIN tablefoot -->
            </tbody>
         </table>
      </div>
   <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>
[/code]•Cười đâu phải là vui.
•Khóc đâu phải là buồn.
•Nụ cười vẫn luôn nở trên môi tao
•Nhưng cuộc sống của tao chưa bao giờ là ổn
•Mày thấy những gì tao làm Nhưng mày đâu biết những gì tao nghĩ .

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

 

LÊN ĐẦU TRANG